ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Վահագն Թամրազյան

Vahagn _Tamrazyan

Երբ արդարությունը յոթ սարի ետևում է

27.11.2012

Արդարադատության մատչելիությունը հանդիսանում է արդար դատաքննության տարրերից մեկը: Մեր երկրում իրականացվող դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների նպատակը արդարադատության որակի բարելավումն է: Յուրաքանչյուրի դատարան դիմելու Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված նորմը բավարար չէ գործնականում դատարանի մատչելիությունը ապահովելու համար:   Օրենքներց զատ անհրաժեշտ են իրականացնել կազմակերպչաիրավական միջոցառումներ, դատարանի մատչելիությունը գործնականում ապահովելու համար: Արդարադատության մատչելիության կարևոր բաղադրիչ է նաև ֆինանսական բաղադրիչը, […]

Իրազեկված քաղաքացի․ Պաշտպանված իրավունքներ

04.04.2012

ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ գլուխը սահմանում է քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները: Սակայն սահմանադրությամբ քաղաքացուն իրավունքներով օժտելը բավարար չէ գործնականում այդ իրավունքներից արդյունավետորեն օգտվելու համար: Ցավոք մեծ չէ այն  քաղաքացիների թիվը, որոնք գեթ մեկ անգամ կարդացել են Սահմանդրությունը: Իրավապաշտպան գործունեության իմ տասնամյա փորձը ցույց է տալիս, որ մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի զգալի մասը պայմանավորված են քաղաքացիների […]