ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Սերինե Խաչատրյան

kserine

«Բազային տու՞րք», թե՞ «նվազագույն աշխատավարձ»

04.03.2013

Օրենսդրության մեջ գործածվող հասկացությունների միասնականացման և օրենքների տեքստերի հստակեցման հարցերը տարբեր պատճառաբանություններով մշտապես հետաձգվում են, և պարզ չէ, թե երբ վերջապես կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլերը:

Արդյո՞ք ճիշտ է անձնագիրը փոխանակելիս փոփոխել նաև սերիան և համարը

11.02.2013

01.06.2012թ. ուժի մեջ է մտել «Քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքը, որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու, փոխանակելու, անվավեր ճանաչելու, վերցնելու հիմքերը և դրանց հետ կապված այլ իրավահարաբերությունների կարգավորման հիմունքները: Խոսքը կենսաչափական տվյալներով անձնագրի մասին է:

Կենսաթոշակային «բարեփոխումներ»…

18.07.2012

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության նախկին օրենքի (2002թ.) 57-րդ հոդվածի համաձայն` «Չստացված կենսաթոշակի գումարները վճարվում են անցած ժամանակահատվածի համար, սակայն կենսաթոշակ վճարելու համար դիմելու ամսվան նախորդող երեք տարուց ոչ ավելի:»:

Պաշտոնատար անձանց` պատասխանատվությունից խուսափելուն նպաստող ժամկետներ

04.07.2012

Իրավունքների դատական պաշտպանության անարդյունավետությանը զուգահեռ ծառացել է ևս մեկ ոչ պակաս կարևոր համակարգային խնդիր` կապված երկու կարևոր կառույցների` Նոտարիատների և ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեության հետ: Այս երկու մարմինների գործունեության հետ կապված խնդիրները միասին ներկայացնելը պայմանավորված է նրանց գործառութային կապով: