You can create corruption-free Armenia!

Report Corruption - Defend Your Rights!

0800 01 110

SERINE KHACHATRYAN

kserine

«Բազային տու՞րք», թե՞ «նվազագույն աշխատավարձ»

04.03.2013

Օրենսդրության մեջ գործածվող հասկացությունների միասնականացման և օրենքների տեքստերի հստակեցման հարցերը տարբեր պատճառաբանություններով մշտապես հետաձգվում են, և պարզ չէ, թե երբ վերջապես կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլերը:

Արդյո՞ք ճիշտ է անձնագիրը փոխանակելիս փոփոխել նաև սերիան և համարը

11.02.2013

01.06.2012թ. ուժի մեջ է մտել «Քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքը, որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու, փոխանակելու, անվավեր ճանաչելու, վերցնելու հիմքերը և դրանց հետ կապված այլ իրավահարաբերությունների կարգավորման հիմունքները: Խոսքը կենսաչափական տվյալներով անձնագրի մասին է:

Կենսաթոշակային «բարեփոխումներ»…

18.07.2012

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության նախկին օրենքի (2002թ.) 57-րդ հոդվածի համաձայն` «Չստացված կենսաթոշակի գումարները վճարվում են անցած ժամանակահատվածի համար, սակայն կենսաթոշակ վճարելու համար դիմելու ամսվան նախորդող երեք տարուց ոչ ավելի:»:

Terms allowing officials to avoid responsibility

04.07.2012

In addition to inefficiency of judiciary, there is another important issues related to two key agencies: Notary and Cadaster. The point of presenting these two agencies in one place is their joint function.