ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Այլ տեսանյութեր

Հակակոռուպցիոն անկախ ունիվերսալ մոդելը էական առավելություն ունի մյուս մոդելների նկատմամբ

10.09.2016