ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Տեսահարցում

Տեսահարցում

28.06.2012

Քաղաքացիների շրջանում անցկացվել է հարցում` պարզելու հասարակության վերաբերմունքը Հայաստանի փաստաբանների գործունեության վերաբերյալ: