ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Անձնակազմ

Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոն
——————————————————————————————————————————————————

 

 
Մարատ Ատովմյան  
Կենտրոնի համակարգող/

իրավախորհրդատու (կամավոր)

[email protected]  

 

   

 

——————————————————————————————————————————————————
Լոռու հակակոռուպցիոն կենտրոն
——————————————————————————————————————————————————

 

 
Արթուր Սուքիասյան  
Կենտրոնի համակարգող/
իրավախորհրդատու (կամավոր)
 [email protected]  

 

——————————————————————————————————————————————————
Շիրակի հակակոռուպցիոն կենտրոն
——————————————————————————————————————————————————

 

Գայանե Գևորգյան  
Կենտրոնի համակարգող/

իրավախորհրդատու (կամավոր)

[email protected]  

 

——————————————————————————————————————————————————
Սյունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոն
——————————————————————————————————————————————————