ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Օգտակար այլ հղումներ

ԵԽ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբ (ԳՐԵԿՈ)

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

 

Եվրոպայի Խորհուրդ

http://www.coe.int/

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

http://www.echr.coe.int/echr/

 

Եվրոպական Միություն

http://europa.eu/

 

Միջազգային հակակոռուպցիոն կոնֆերանս

http://iacconference.org/

 

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» (ԹԻ) հակակոռուպցիոն կենտրոն

http://www.transparency.org/

 

Ազգային հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի գրասենյակ

http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index

 

«Տիրի» միջազգային կազմակերպություն

http://www.tiri.org/

 

Համաշխարհային տնտեսական ֆորում

http://www.weforum.org/

 

Տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպություն

http://www.oecd.org/

 

Համաշխարհային Բանկ

http://www.worldbank.org/