ԴՈՒ ԿԱՐՈ՛Ղ ԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ ԶԵՐԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հաղորդի՛ր կոռուպցիայի մասին, պաշտպանի՛ր իրավունքներդ

0800 01 110

Ուսումնասիրություններ

 Untitled-2 «Հանրային   վերահսկողություն և թափանցիկության ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ նոտարական գրասենյակներում իրականացված հասարակական մոնիթորինգի արդյունքները 
«ՀՀ ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների հասարակական մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները  
«ՀՀ նոտարական գրասենյակների և ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների հասարակական մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները (Նոտարական գրասենյակների հասարակական մոնիթորինգի հատված)  
«ՀՀ նոտարական գրասենյակների և ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների հասարակական մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները (ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների հասարակական մոնիթորինգի հատված)  
1 zekuyc   IMG_3041 copy  ՀՀ նոտարական գրասենյակների բազմակողմանի մոնիթորինգ ծրագրի շրջանակներում իրականացված հասարակական մոնիթորինգի արդյունքները